Samenwerken op SO-school

Op een SO-school hebben we een traject begeleid om de samenwerkingscultuur te verbeteren. We hebben eerst met een interne werkgroep een maatwerk survey over de teamcultuur afgestemd en dit uitgevoerd. De uitkomsten zijn in het bredere team gedeeld en verdiept. Daarna is, onder meer, een set waarden bepaald, specifiek over het samenwerken in het team. Met de schoolleider hebben we een gedrag & drijfveren programma doorlopen. Ten slotte, we hebben geadviseerd over enkele aspecten van de organisatie-inrichting, zoals over duidelijkheid van functies en aandacht voor informele ontmoetingsplekken op de school. Het gehele traject leidde binnen één schooljaar tot een stijging van het welbevinden van 6,2 naar 7,8. 

 

Samenwerken in het MT

Recent deden we een gedrag & drijfveren traject bij een management team van een MKB advieskantoor. De MT-leden leerden zichzelf én elkaar beter kennen, op een dieper niveau dan alleen zichtbaar gedrag. Dit zorgt voor rust in de interne communicatie en voorkomt nodeloze ruis in situaties van stress. Na afloop kregen zij het Step-Up certifcaat uitgereikt door facilitator/coach Stef ten Dam.