Draagt het waarderen van intelligentie of van vaardigheden positief bij aan motivatie? Veel mensen denken van wel, maar dit is niet het geval. Het heeft althans meer negatieve consequenties dan wanneer je de geleverde inspanning rond een bepaald taak benoemt en waardeert.

Geef feedback op het proces, niet op de persoon

Dit fenomeen is uitgebreid onderzocht (o.a. Dweck, Mueller). In het kort: een groep die persoonsgerichte complimenten krijgt raakt meer betrokken bij prestatiedoelen dan bij leerdoelen dan een groep die waardering krijgt voor geleverde inspanning. Echter als iets niet lukt bij een taak (bijvoorbeeld als de complexiteit toeneemt), blijkt de eerste groep minder volhardend, ervaart minder plezier, ervaart minder eigen invloed en bereikt uiteindelijk mindere resultaten dan de tweede groep. Bij de eerste groep versterk je een statische mindset; bij de tweede groep versterk je de groeimindset.

Waar dat kan, complimenteer indirect, vragenderwijs

Het positieve effect wordt groter als je indirect complimenteert. Dus ‘je hebt goed je best gedaan’ is weliswaar procesgericht, maar meer vragend ‘hoe ben je tot X gekomen’ heeft meer effect. Het zet de persoon aan het denken over zichzelf en stimuleert de gedachte dat progressie (altijd) mogelijk is.

Hoe geef jij complimenten?

  • Hoe geef jij complimenten?
  • Is dit een onderwerp waarop jij je wilt ontwikkelen?
  • Hoe kijk je naar jezelf als het gaat om geloof in persoonlijke groei?

Dit soort thema’s kan onderdeel zijn een coachtraject.

Wil je contact hierover, klik hier.

Korte impressie (3,5 min) over de studie van Dweck c.s.