Op een SO-school hebben we een traject begeleid om de samenwerkingscultuur te verbeteren. We hebben eerst met een interne werkgroep een maatwerk survey over de teamcultuur afgestemd en dit uitgevoerd. De uitkomsten zijn in het bredere team gedeeld en verdiept. Daarna is, onder meer, een set waarden bepaald, specifiek over het samenwerken in het team. Met de schoolleider hebben we een gedrag & drijfveren programma doorlopen. Ten slotte, we hebben geadviseerd over enkele aspecten van de organisatie-inrichting, zoals over duidelijkheid van functies en aandacht voor informele ontmoetingsplekken op de school. Het gehele traject leidde binnen één schooljaar tot een stijging van het welbevinden van 6,2 naar 7,8.