Minder emmers achter de boot

Samen de juiste dingen doen, geen energie verliezen door onderhuidse irritaties en je gesteund voelen door een passende structuur. Onze begeleiding gaat over investeren in je mensen, in het leiderschap en in hoe je samenwerkt. We stoppen tijd en energie in het komen tot gedeelde beelden over doelen, goede rol- en taakverdeling en leren van elkaar. Het versterken van de intrinsieke kracht van het team, dat is onze focus.

“Als doelen, taken en motivatie samenvallen, gebeuren bijzondere dingen!”.

Visie

Het gaat over maatwerk, dus we besteden goed aandacht aan de diagnose: waar staat het team, wat speelt er, hoe voelt men zich, waar willen we naartoe. We doen een 0-meting, voeren gesprekken en observeren. Vanuit daar bepalen we de route voor de gewenste verandering.

We stimuleren initiatief, meedenken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Coaching van de teamleider of manager is vast onderdeel van onze aanpak. Het gedrag van de leider is altijd relevant voor hoe het team opereert. Plus, deze gesprekken verbinden met de bovenstroom en zorgen voor borging.

Kortom, we begeleiden het ‘beter worden als team’ en zijn daarbij onderzoeker, adviseur, trainer en coach. 

Onze uitgangspunten:

  • Verbinding met het management
  • Medewerkers betrekken
  • Doelgericht werken met meetbaar effect

Positief  Step Up Coaching  Analytisch  Step Up Coaching  Pragmatisch